hissiyyat

hissiyyat
is. <ər. «hiss» söz. cəmi> Hisslərlə, duyğularla bağlı hallar, hissi təəssürat; hisslər, duyğular. <Yaşlı kişi:> Gənclik hissiyyatım məni <qadına> tərəf çəksə də, şüurum belə bir işdən çəkinməyi mənə tövsiyə edirdi. S. H.. Şəxsi müşahidələr və hissiyyata əsaslanan <Rüstəmin> mülahizələri çox zaman doğru çıxardı. M. İ..
◊ Hissiyyata qapılmaq – öz hisslərinə uymaq, tabe olmaq, hisslərinin tələbinə, xəyala, hissiyyata görə hərəkət etmək. . . Mötəsim xəlifənin katibləri Babək üsyanının cərəyanı və onun inkişafı yollarını yazarkən dini hissiyyata qapılıb, həqiqəti tamamilə təhrif ediblər. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • hissiyyat — ə. «hissi» c. hisslərə aid olanlar; hisslər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hissiyat — is., ç., esk., Ar. ḥissiyyāt Duygular, sezişler Üç senedir günü gününe hissiyatımı yazıyorum. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dolu — 1. sif. 1. İçərisi boş olmayan, ağzına qədər bir şeylə doldurulmuş, ya dolmuş. Dolu şüşə. Dolu qab. Dolu hovuz. – Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi; Dolu qədəhlər kimi. M. Müş.. Abbas kişi dolu bir heybə hazırlayıb yəhərin qaşına saldı. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fiziologiya — <yun. physia – təbiət və logos – elm> 1. Canlı orqanizmin və onun hissələrinin həyati vəzifələri və fəaliyyəti haqqında elm. Bitkilərin fiziologiyası. Müqayisəli fiziologiya. Fiziologiya biologiyanın ən mühüm bölmələrindəndir. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiss — is. <ər.> 1. Bax duyğu. <Rüstəm bəy Sofya xanıma:> Hiss təbiət zəkasının təzahürüdür, təbiət istədiyini hiss vasitəsilə görür. Ç.. Səbrlə, tədbirlə ölçüb biçmədən; Ağla güvənmədik, hissə güvəndik. B. V.. Görən doğrudanmı insan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törənəcək — is. Əmələgəlmə, törəmə, yaranma; törədən amil, törədən səbəb, zəminə . . Bu arzuya vasil olmaq ancaq o vaxt mümkün olar ki, əşar və asarın törənəcək yeri hissiyyat ola. . F. K …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”